Likvidace vánočních stromků

Občané mohou vánoční stromky postavit rozříznuté k popelnici, budou odvezeny při svozu komunálního odpadu nebo ve dnech pytlového svozu ponechat u pytlů s tříděným odpadem před domem, budou odvezeny pracovníky údržby do sběrného dvora.

 

Změna termínu svozu odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu z obce bude od 1.1.2022 probíhat ve středu v lichém kalendářním týdnu místo dosavadních pondělků. Termíny pytlového svozu zůstávají bez změny, tj. vždy v úterý před svozem popelnic.  

kuk

Fotogalerie - Výsadba aleje v Šelši (04.11.2011)

Za pomoci dobrovolníků a s podporou Nadace OKD bylo vysázeno stromořadí podél cesty k rybníčku v Šelši. K výsadbě jsme vybrali třešně a hrušně tradičních odrůd z ovocné školky z Bojkovic. Za několik let, až stromy dorostou a začnou rodit, by tak mohly výletníkům poskytnout nejen stín, ale také příjemné osvěžení. Ostatně ještě před několika desítkami let cestu k Šelši lemovaly namísto stávajících nekonečných obilných lánů ovocné sady. Kromě všech, kteří se podíleli na sázení stromků, patří náš dík také všem majitelům pozemků, kteří dali k výsadbě souhlas.
Jan Symon