Upozornění OÚ Ostopovice

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 z důvodu dovolené se na obecním úřadě nebude ověřovat.

Děkujeme za pochopení

Mladé hody 2017

Mladé hody 2017

kuk

Fotogalerie - Výsadba aleje v Šelši (04.11.2011)

Za pomoci dobrovolníků a s podporou Nadace OKD bylo vysázeno stromořadí podél cesty k rybníčku v Šelši. K výsadbě jsme vybrali třešně a hrušně tradičních odrůd z ovocné školky z Bojkovic. Za několik let, až stromy dorostou a začnou rodit, by tak mohly výletníkům poskytnout nejen stín, ale také příjemné osvěžení. Ostatně ještě před několika desítkami let cestu k Šelši lemovaly namísto stávajících nekonečných obilných lánů ovocné sady. Kromě všech, kteří se podíleli na sázení stromků, patří náš dík také všem majitelům pozemků, kteří dali k výsadbě souhlas.
Jan Symon