pozvánka

Nalezený pes

Háječek

zasedání zastupitelstva obce

TJ Sokol Ostopovice - nábor

Změna organizace autobusové dopravy IDS

 

Od čtvrtka 24. 8. 2017 do úterý 17. 10. 2017 bude omezena doprava v Ostopovicích

Spoje linky 403 končící / začínající v Ostopovicích nezajíždějí do prostoru zastávky Ostopovice, točna. Obslouží přeloženou zastávku Ostopovice, rozc. a vynechají zastávku Ostopovice, točna.


Spoje linky 403 a 404 pokračující přes Ostopovice dále do Troubska jedou odklonem ulicí Lipová. Ve směru z Brna do Troubska vynechají zastávku Ostopovice, smyčka. Ve směru z Troubska do Brna obslouží přesunutou zastávku Ostopovice, smyčka v blízkosti křižovatky ulic Lipová a Nová, dále zastaví na přesunuté zastávce Ostopovice, rozc. v blízkosti křižovatky ulic Školní a Družstevní.

Změna zastávek:
Zastávka Ostopovice, smyčka ve směru do Troubska pro projíždějící spoje linek 403 a 404 dočasně zrušena.
Zastávka Ostopovice, smyčka ve směru do Brna pro projíždějící spoje linek 403 a 404 přesunuta před uzavřený úsek ke křižovatce ulic Lipová a Nová.
Zastávka Ostopovice, smyčka pro výstup u končících spojů linky 403 dočasně zrušena.
Zastávka Ostopovice, rozc. ve směru do Brna přesunuta pro všechny spoje linek 403 a 404
na hlavní silnici ke křižovatce ulic Školní, Družstevní.
Zastávka Ostopovice, rozc. ve směru z Brna pro spoje linky 403 končící v Ostopovicích přesunuta do ulice Družstevní (ulice vedoucí k místu otočení). Spoje linky 403 a 404 pokračující přes Ostopovice dále do Troubska obsluhují zastávku ve stálé podobě bez omezení.

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová

 

INFORMACE

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová a Osvobození

 

 

Dne 10. července bude zahájena stavba nové splaškové kanalizace a komunikace na ulici Nová a části ulice Osvobození. Přinášíme Vám proto základní informace o předpokládaném průběhu stavby a souvisejících omezeních.

 

Dovolujeme si Vás v této souvislosti upozornit, že i přes veškerou snahu o co nejmenší dopady stavby na obyvatele dotčených ulic mohou v jejím průběhu nastat některé komplikace s dostupností lokality v důsledku stavební činnosti. Chceme Vás ujistit, že všechna dopravní omezení jsou však vedena snahou předcházet případným škodám na majetku a zdraví obyvatel. Prosíme proto, abyste respektovali dopravní omezení a při pohybu po staveništi dbali na vlastní bezpečnost a pohybovali se zvýšenou opatrností.

 

Stavbu bude provádět společnost Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. V průběhu stavby se můžete s případnými připomínkami či dotazy obracet na stavbyvedoucího pana Petra Kozla, tel.: 724 866 913, případně přímo na obecní úřad.

 

Předpokládaný harmonogram výstavby

Budování hlavní kanalizační stoky                    červenec-srpen

Silniční těleso a chodníky                                  září - listopad

Domovní přípojky - veřejná část                        srpen - září

Domovní přípojky - soukromá část                    září – říjen

 

Tyto termíny jsou pouze orientační a v průběhu stavby může dojít k jejich změnám.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2017.

 

Provoz autobusů IDS

V průběhu celé stavby dojde k omezení provozu autobusů IDS v úseku „Ostopovice, rozcestí“ a „Ostopovice, smyčka“.  O konkrétních změnách a jejich trvání budou cestující informováni prostřednictvím upozornění na zastávkách a na webových stránkách obce. Pro autobusy, které svoji jízdu končí v Ostopovicích, bude po dobu trvání výluky provizorně zřízena konečná zastávka na ulici Družstevní a nástupní zastávka bude na ulici Školní. Pro autobusy ve směru ze Střelic a Troubska (směr Brno) bude zřízena ještě další dočasná zastávka na ulici Lípové. Autobusy ve směru do Střelic a Troubska, stejně jako autobusy v opačném směru (do Brna), budou v době výluky zcela vynechávat zastávku „Ostopovice, smyčka“.