3. zasedání zastupitelstva obce

 

OBEC OSTOPOVICE

 

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

 

Ve čtvrtek 24. srpna 2017 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude zahájeno v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 Program:

 

  1. zahájení – technický bod

  2. zpráva o činnosti rady

  3. Rozpočtové opatření č. 4/2017

  4. Předání IS a komunikace – ulice Padělky, etapa C2

  5. různé

  6. závěr

 

upozornění OÚ

Husa na dálnici 2017

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová

 

INFORMACE

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová a Osvobození

 

 

Dne 10. července bude zahájena stavba nové splaškové kanalizace a komunikace na ulici Nová a části ulice Osvobození. Přinášíme Vám proto základní informace o předpokládaném průběhu stavby a souvisejících omezeních.

 

Dovolujeme si Vás v této souvislosti upozornit, že i přes veškerou snahu o co nejmenší dopady stavby na obyvatele dotčených ulic mohou v jejím průběhu nastat některé komplikace s dostupností lokality v důsledku stavební činnosti. Chceme Vás ujistit, že všechna dopravní omezení jsou však vedena snahou předcházet případným škodám na majetku a zdraví obyvatel. Prosíme proto, abyste respektovali dopravní omezení a při pohybu po staveništi dbali na vlastní bezpečnost a pohybovali se zvýšenou opatrností.

 

Stavbu bude provádět společnost Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. V průběhu stavby se můžete s případnými připomínkami či dotazy obracet na stavbyvedoucího pana Petra Kozla, tel.: 724 866 913, případně přímo na obecní úřad.

 

Předpokládaný harmonogram výstavby

Budování hlavní kanalizační stoky                    červenec-srpen

Silniční těleso a chodníky                                  září - listopad

Domovní přípojky - veřejná část                        srpen - září

Domovní přípojky - soukromá část                    září – říjen

 

Tyto termíny jsou pouze orientační a v průběhu stavby může dojít k jejich změnám.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2017.

 

Provoz autobusů IDS

V průběhu celé stavby dojde k omezení provozu autobusů IDS v úseku „Ostopovice, rozcestí“ a „Ostopovice, smyčka“.  O konkrétních změnách a jejich trvání budou cestující informováni prostřednictvím upozornění na zastávkách a na webových stránkách obce. Pro autobusy, které svoji jízdu končí v Ostopovicích, bude po dobu trvání výluky provizorně zřízena konečná zastávka na ulici Družstevní a nástupní zastávka bude na ulici Školní. Pro autobusy ve směru ze Střelic a Troubska (směr Brno) bude zřízena ještě další dočasná zastávka na ulici Lípové. Autobusy ve směru do Střelic a Troubska, stejně jako autobusy v opačném směru (do Brna), budou v době výluky zcela vynechávat zastávku „Ostopovice, smyčka“.

Nabídka použité dlažby

Nabídka použité dlažby k prodeji

 

betonové dlaždice 30 x 30 cm             5,- Kč/kus

zámková dlažba 225x112 mm             2,- Kč/kus

 

Další informace ve sběrném dvoře nebo u správce údržby, pana J. Šebánka, tel.: 775 539 230, e-mail: sbernydvur@ostopovice.cz

upozornění