Adaptační strategie

Adaptační strategie obce Ostopovice na změnu klimatu


Anketa pro občany: adaptace na klimatickou změnu

Od 29. 3. 2021 se můžete zapojit do Ankety pro občany Ostopovic ve věci adaptace na změnu klimatu. Vaše názory a podněty jsou pro přípravu adaptační strategie důležité.

Anketu prosím vyplňte elektronicky na adrese: https://www.lifetreecheck.eu/cs/anketa-MON


Ostopovice připravují Adaptační strategii na klimatickou změnu

Zvýšit odolnost obce vůči dopadům klimatické změny jako jsou dlouhodobé sucho, vlny veder nebo přívalové deště a eroze zemědělské půdy, to je cílem přípravy Adaptační strategie obce Ostopovice na změnu klimatu. Obec Ostopovice ve spolupráci s Nadací Partnerství a firmou Aquaforce za podpory Norských fondů bude hledat taková opatření a konkrétní projekty, které zlepší životní prostředí v obci a zvýší bezpečnost místních obyvatel i ekonomický a sociální potenciál rozvoje obce.

Harmonogram prací:

01/2021 - 02/2021               zpracování analytické části

03/2021 - 04/2021               zpracování návrhové části

05/2021                                zpracování implementační části

06/2021 - 08/2021               zpracování Akčního plánu opatření

09/2021                                projednání návrhu strategie s veřejností

10/2021                                finalizace dokumentu a odevzdání

 

Jak se můžete zapojit?

Veřejnost bude do přípravy Adaptační strategie zapojena už v průběhu jejího zpracování.

 

03/2021 - 04/2021              anketa s cílem získat názory občanů, jak silně klimatické hrozby vnímají a jaká opatření by uvítali 

05/2021                               veřejné představení návrhové části, sběr podnětů pro Akční plán

09/2021                               veřejné projednání kompletního návrhu Adaptační strategie

 

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky či podněty, napište nám: adaptace_ostopovice(zavináč)nadacepartnerstvi.cz

Dokumenty ke stažení

Zadání Adaptační strategie obcí Moravany, Ostopovice a Nebovidy na klimatickou změnu

Chcete vědět víc?

Co je to klimatická změna a jak se projevuje www.faktaoklimatu.cz

Příklady dobré praxe #Jak na klima - inspirační databáze soutěže Adapterra Awards www.adapterraawards.cz

Rádce pro vlastníky půdy - jak na zdravou půdu: praktické tipy, inspirativní příběhy https://www.nadacepartnerstvi.cz/Radce-pro-vlastniky-pudy

Jak fungují chytré a úsporné technologie pro budovy zjistíte v Otevřené zahradě https://www.otevrenazahrada.cz/Zelene-staveni.aspx

 

Návrh „Adaptační strategie obcí Moravany, Ostopovice a Nebovidy na klimatickou změnu“ zpracovává sdružení Nadace Partnerství a Aquaforce, s.r.o.

Příprava adaptačního plánu je podpořena prostředky z Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Norsko tímto finančním programem pomáhá českým městům a obcím adaptovat se na nejčastější projevy změny klimatu a posilovat spolupráci, která vede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě. Zvláštní důraz je proto kladen také na zapojení široké  veřejnosti, včetně nejvíce ohrožených skupin obyvatel.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.