Likvidace vánočních stromků

Občané mohou vánoční stromky postavit rozříznuté k popelnici, budou odvezeny při svozu komunálního odpadu nebo ve dnech pytlového svozu ponechat u pytlů s tříděným odpadem před domem, budou odvezeny pracovníky údržby do sběrného dvora.

 

Změna termínu svozu odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu z obce bude od 1.1.2022 probíhat ve středu v lichém kalendářním týdnu místo dosavadních pondělků. Termíny pytlového svozu zůstávají bez změny, tj. vždy v úterý před svozem popelnic.  

kuk

Zrealizované projekty


Projekt

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ

V OSTOPOVICÍCH

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je rekonstrukci a prodloužení chodníků na ulici Družstevní a realizace dalších navazujících opatření. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v místě, významnému zlepšení podmínek pro osoby s handicapem a také zlepšení přístupu uživatelům veřejné dopravy k zastávkám.