v případě poruchy vodovodu a kanalizace: Ing. Josef Jesch, tel.: 603 179 476

v případě poruchy kabelové televize: Petr Matula, tel.: 604 919 004

v případě jiné neodkladné záležitosti volejte: starosta Jan Symon, tel.: 606 782 982, obecní úřad, tel.: 547 211 381

Policie Rajhrad, tel.: 547 232 193