Statistiky

K  31. 12. 2016 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • k  31. 12. 2016 bylo v Ostopovicích evidováno 1.650 občanů (z toho 828 žen a 822 mužů).
 • 22 spoluobčanů zemřelo (8 žen, 14 mužů)
 • 22 dětí se narodilo (11 děvčat, 11 chlapců)
 • 9 partnerů ovdovělo
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 73 občanů 
 • z obce se odhlásilo 39 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 97 let a nejstarší občan ve věku 92 let
 • obec má 469 čísel popisných

V naší obci je nejpoužívanější :

 ženské jméno:   Jana .............39 držitelek

                           Marie ............36

                           Eva ...............29

 mužské jméno:  Jan ...............52 držitelů

                           Petr ..............51

                           Jiří ................49

K  31. 12. 2015 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • k  31. 12. 2015 bylo v Ostopovicích evidováno 1.650 občanů (z toho 829 žen a 821 mužů).
 • 22 spoluobčanů zemřelo (17 žen, 5 mužů)
 • 21 dětí se narodilo (12 děvčat, 9 chlapců)
 • uskutečnilo se 7 sňatků
 • 13 partnerů ovdovělo
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 86 občanů 
 • z obce se odhlásilo 45 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 95 let a nejstarší občan ve věku 91 let
 • obec má 467 čísel popisných

K  31. 12. 2014 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1.647 občanů (z toho 831 žen a 816 mužů).
 • 13 spoluobčanů zemřelo (7 žen, 6 mužů)
 • 18 dětí se narodilo (9 děvčat, 9 chlapců)
 • uskutečnilo se 6 sňatků
 • 3 manželství byla rozvedena
 • 9 partnerů ovdovělo
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 87 občanů 
 • z obce se odhlásilo 21 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 95 let a nejstarší občan ve věku 90 let
 • obec má 462 čísel popisných

K 31. 12. 2013 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1.611občanů z toho 817 žen a 794 mužů.
 • 10 spoluobčanů zemřelo (7 žen, 3 muži)
 • 17 dětí se narodilo (7 děvčat, 10 chlapců)
 • uskutečnilo se 14 sňatků
 • 2 manželství byla rozvedena
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 59 občanů a z obce se odhlásilo 38 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 94 let a nejstarší občan ve věku 89 let
 • obec má 456 čísel popisných

K 31. 12. 2012 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1.587občanů z toho 817 žen a 770 mužů.
 • 12 spoluobčanů zemřelo (9 žen, 3 muži)
 • 13 dětí se narodilo (5 děvčat, 8 chlapců)
 • uskutečnilo se 10 sňatků
 • 6 manželství bylo rozvedeno
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 42 občanů a z obce se odhlásilo 26občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 101 let a nejstarší občan ve věku 88 let
 • obec má 454 čísel popisných

K 31. 12. 2011 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1.554 občanů (z toho 800 žen a 754 mužů).
 • 11 spoluobčanů zemřelo (2 ženy, 9 mužů)
 • 16 dětí se narodilo (8 děvčat, 8 chlapců)
 • uskutečnilo se 9 sňatků
 • 5 manželství bylo rozvedeno
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 58 občanů a z obce se odhlásilo 41 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 100 let a nejstarší občan ve věku 92 let
 • obec má 451 čísel popisných.

K 31. 12. 2010 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1 533 občanů (z toho 794 žen a 739 mužů)
 • 16 spoluobčanů zemřelo (9 žen, 7 mužů)
 • 18 dětí se narodilo (10 děvčat, 8 chlapců)
 • uskutečnilo se 10 sňatků
 • 7 manželství bylo rozvedeno
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 63 občanů a z obce se odhlásilo 22 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 99 let a nejstarší občan ve věku 91 let
 • obec má 445 čísel popisných.

K 31. 12. 2009 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1 483 občanů (z toho 769 žen a 714 mužů)
 • 13 spoluobčanů zemřelo (6 žen, 7 mužů)
 • 14 dětí se narodilo (5 děvčat, 9 chlapců)
 • uskutečnilo se 13 sňatků
 • 3 manželství byly rozvedeny
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 56 občanů a z obce se odhlásilo 33 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 98 let a nejstarší občan ve věku 89 let
 • obec má 435 čísel popisných.

K 31. 12. 2008 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1 453 občanů (z toho 753 žen a 700 mužů)
 • 10 spoluobčanů zemřelo (2 ženy, 8 mužů)
 • 24 dětí se narodilo (11 děvčat, 13 chlapců)
 • uskutečnilo se 6 sňatků
 • 3 manželství byly rozvedeny
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 71 občanů a z obce se odhlásilo 34 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 97 let a nejstarší občan ve věku 92 let
 • obec má 417 čísel popisných.

K 31. 12. 2007 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1 406 občanů (z toho 722 žen a 684 mužů)
 • 10 spoluobčanů zemřelo (7 žen, 3 muži)
 • 12 dětí se narodilo (6 děvčat, 6 chlapců)
 • uskutečnilo se 11 sňatků
 • 2 manželství byly rozvedeny
 • 2 spoluobčanky a 2 spoluobčané ovdověli
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 34 občanů a z obce se odhlásilo 15 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 96 let a nejstarší občan ve věku 91 let.
 • obec má 404 čísel popisných.

k 31. 12. 2005 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1.369 občanů ( z toho 701 žen, 668 mužů)
 • 18 spoluobčanů zemřelo (12 žen, 6 mužů)
 • 9 dětí se narodilo (3 děvčata, 6 chlapců)
 • uskutečnilo se 10 sňatků
 • 6 manželství se rozvedlo
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 44 občanů a odhlásilo 42 občanů

K 31.12.2004 bylo v Ostopovicích evidováno:

 • 1.383 občanů (z toho 717 žen a 666 mužů)
 • 14 spoluobčanů zemřelo (9 žen, 5 mužů)
 • 15 dětí se narodilo (7 děvčat, 8 chlapců)
 • uskutečnilo se 12 sňatků (z toho 1 na našem obecním úřadě),
 • 4 rozvody
 • k trvalému pobytu se přihlásilo 56 občanů a odhlásilo 34 občanů
 • nejstarší občanka je ve věku 96 let a nejstarší občan ve věku 92
 • 390 čísel popisných

Sčítání osob, domů a bytů k 1. březnu 2001

Podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů vydaných v červenci r. 2001 měla Česká republika k 1. 3. 2001 celkem 10 292 933 obyvatel. A nyní již k některým číslům týkajícím se naší obce:

Obec Ostopovice měla k uvedenému datu celkem 1303 obyvatel, z toho zde bylo 1296 osob s trvalým pobytem a 7 osob s pobytem dlouhodobým. Z celkového počtu obyvatel je 620 mužů a 683 žen, což znamená, že ženy tvoří 52,4 % obyvatel naší vesnice.

Pokud jde o rozčlenění obyvatel podle věku, do věkové kategorie 0-14 let spadalo 194 osob, do věkové kategorie 15-59 let 844 osob (415 mužů, 429 žen) a do věkové kategorie 60 a více let 265 osob (115 mužů a 150 žen).

Ekonomicky aktivních bylo celkem 627 osob (48,1 % obyvatel obce), z toho 346 mužů a 281 žen. Z celkového počtu pracujících dojíždělo za prací do jiné obce 510 osob, tj. 81,3 % pracujících.

Pokud jde o národnost, bylo zde napočítáno 1027 osob národnosti české, 241 moravské, 9 slovenské, 3 osoby národnosti německé a u 23 osob nebyla národnost zjištěna.

Podle náboženského vyznání zde bylo 484 osob bez vyznání, 697 osob věřících (tj. 53,5 %), u 122 osob nebylo náboženské vyznání zjištěno. Z věřících osob se 628 osob hlásilo k církvi římskokatolické, 11 osob k církvi českobratrské evangelické, 5 osob k církvi českosl. husitské a 53 osob k jiným církvím.

V Ostopovicích bylo napočítáno 345 domů (rodinných domů je 296), trvale obydleno je 314 domů. Bytů je zde celkem 500, z toho je trvale obydleno 456 bytů, neobydleno 44 bytů.
Z materiálů Českého statistického úřadu zpracovala L. Dobrovodská.