Zahrádkářský svaz

Od historie až po současnost Českých ovocnářů a zahrádkářů, později Českého zahrádkářského svazu v Ostopovicích

Místní pobočka byla založena v roce 1958 a měla 26 členů. Předsedou byl zvolen přítel FATRDLA František. Pravidelné zápisy jsou vedeny až od 22. 4. 1965. Schůzovalo se v kulturním sále na MNV, v místním hasičské požární zbrojnici a v pohostinství Jednota. Členská základna v této době byla 83 členů. Odborné vedení - přednášky, besedy, informace o hnojivech, postřicích, roubování, prodeji stromků a keřů a zájezdová činnost - to vše s přehledem vykonával jednatel organizace a také člen okresního výboru zahrádkářů přítel PEŠKA Milič. Existovala evidovaná odevzdávka ovoce a a zeleniny do sběren. Výkup těchto přebytků zajišťoval př. Novák Rudolf, VOLEJNÍK František a DVOŘÁČEK Jan. V roce 1967 zemřel knihovník, člen výboru př. MALÍK František. V říjnu téhož roku také předseda FATRDLA František.

V únoru 1968 se volil nový výbor a předsedou se stal POLCAR Josef. V roce 1969 měla organizace rekordní počet členů - 157. V roce 1975 počet členů klesl na 95. V roce 1977 onemocněl př. PEŠKA Milič a funkci jednatele převzal př. HORÁK Ladislav, další vynikající organizátor, zvláště co se týká zájezdové činnosti. Jeho přepravené trasy a komentáře k nim - to nemělo chybu. V roce 1978 při dalších volbách byl do výboru zvolen př. ŠMÍD Stanislav (zapisovatel).
V květnu 1980 vzniká nový název a to Český zahrádkářský svaz (ČZS). V roce 1982 žádají opětovně zahrádkáři MNV v Ostopovicích o přidělení pozemku pro zájmovou činnost - moštárnu a výkupnu ovoce. V roce 1984 se konají volby, kde nastupují nové tváře v čele s předsedou ŠMÍDEM Stanislavem. Začínají na přiděleném pozemku výkopy, betonování, základy pro domek zahrádkářů, které zajišťuje ing. BUŠ Pavel a ŠMÍD Stanislav. V roce 1986 je zahájena stavba likusákového domku, zakoupeného od Průmyslových staveb Brno. Byl náležitě využíván pro výkup ovoce, zeleniny, prodej hnojiv, rašeliny, semen, keramiky, konalo se zde několik zahrádkářských výstav a dodnes se tam moštuje. Působila zde několik roků prodejna "Vesna", pak výrobna klecí P. Slezáka "Faunas", pravidelně se zde konají chovatelské výstavy zvířectva a exotů, působí zde i chovatelé poštovních holubů, kteří zde soustřeďují holuby na mezinárodní závody. Několik let zde měl úřední hodiny tajemník Oblastního výboru ČZS Brno. I naše organizace měla zástupce v Oblastním výboře a to od r. 1989 př. ŠMÍDA Stanislava a od r. 1996 př. DOBŠÍKA Václava, jako člena kontrolní a revizní komise. V roce 2004 se začalo hovořit o "domku bez majitele a koladudačního rozhodnutí". Předseda př. ŠMÍD i přes velkou snahu tuto věc nezvládl dát do pořádku a v srpnu 2005 nás navždy opustil. Této akce se ujali členové výboru př. DOBŠÍK Václav a TRÁVNÍČKOVÁ Mila, kteří s velkou trpělivostí a elánem tuto záležitost dotáhli až do konce (soudní cestou). Dnes po 21 letech lze hovořit o domku U Dráhy, že je majetkem ZO ČZS Ostopovice a že si ho členové organizace postavili svépomocí. Nyní výbor stojí před palčivým problémem, zatím se nepodařilo najít schopného a perspektivního člověka, který by vykonával funkci předsedy ZO ČZS v Ostopovicích.

- PROSÍME O POMOC -

Dobšík Václav
předseda revizní komise
ZO ČZS Ostopovice