Svaz chovatelů

www.cschostopovice.wbs.cz

 

Vznik prvního spolku chovatelů se datuje rokem 1925, kdy několik nadšenců vytvořilo organizaci, která za předsednictví přítele Petra Veselého se postupně začala zabývat chovem drobného zvířectva. Chod spolku byl přerušen počátkem okupace.

Činnost stávající organizace byla obnovena v roce 1964 z iniciativy přítele Petra Krajpla st., který byl prvním předsedou se členskou základnou čítající 17 chovatelů. Dalšími předsedy byli Ing. St. Procházka, následován St. Vaníčkem, od r. 1990 L.Polcarem. V roce 2002 převzal funkci předsedy J.Šauer a v dnešní době je předsedou Stanislav Šmíd.

Členská základna se rozrůstala tak, že v 80. letech měla 74 členů, nejen z Ostopovic, ale i z okolních obcí a města Brna. Činnost se soustředila na zkvalitnění čistokrevných chovů. Při místní ZŠ byl založen chovatelský kroužek s chovnými zvířaty pod vedením ředitelky J. Procházkové.

V roce 1969 byla uspořádána první místní výstava ( v pohostinství ) a od té doby jsou tyto akce pořádány každoročně, z  toho byly dvě okresní výstavy. Pravidelně jsou vystavováni králíci, drůbež (hrabavá i vodní), holubi, okrasné a exotické ptactvo. Nutnost výměny chovných materiálů vyústila ve spolupráci s okolními organizacemi založením soutěžního sdružení Ořechov, Troubsko, Radostice a Ostopovice v roce 1984. V následujících letech omezila činnost ZO Troubsko a ze sdružení odstoupila. Později se sdružení rozrostlo o ZO Ivančice a ZO Veverské Knínice a v tomto složení soutěží dodnes. Od roku 1976 je v provozu líheň kuřat, která v té době produkovala 5 - 10 tisíc kuřat v 7mi - 10ti druzích za jednu sezónu. Násadová vejce dodávali převážně naši chovatelé z rozmnožovacích chovů.

Po celou dobu trvání ZO pořádáme zájezdy pro členy a rodinné příslušníky s chovatelskou tématikou.


Doufáme, že tento stručný přehled vývoje chovatelské činnosti v Ostopovicích, jehož vyvrcholením je i výstava, Vás uspokojí a věříme, že nás navštívíte i v letech následujících.

Výbor ZO Ostopovice