Likvidace vánočních stromků

Občané mohou vánoční stromky postavit rozříznuté k popelnici, budou odvezeny při svozu komunálního odpadu nebo ve dnech pytlového svozu ponechat u pytlů s tříděným odpadem před domem, budou odvezeny pracovníky údržby do sběrného dvora.

 

Změna termínu svozu odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu z obce bude od 1.1.2022 probíhat ve středu v lichém kalendářním týdnu místo dosavadních pondělků. Termíny pytlového svozu zůstávají bez změny, tj. vždy v úterý před svozem popelnic.  

kuk

Klub seniorů Ostopovice

Klub seniorů Ostopovice

Klub důchodců působí v obci již od 60. let minulého století. Dle vzpomínek starších byly jeho aktivity obdobné jako nyní. Cílem klubu je pomoci našim seniorům snadněji snášet důsledky stárnutí, osamělosti a odchodu z aktivního života. Na různých setkáních si mohou se svými vrstevníky pobesedovat, pobavit se a zavzpomínat na to, co bylo. Aktivity jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem spoluobčanů - seniorů.

Klub vedl po jeho založení nejdříve Eda Konicar, po něm Jaroslav Schoř, dále Anna Hrazdírová, pak Cyril Matýšek a v 90. letech až do své smrti v roce 1997 Ladislav Horák, poté do roku 2010 Juraj Grexa. Současným předsedou klubu je Jaromír Coufal.

Klub důchodců je od 1. května 2014 přejmenován na Klub seniorů při Obecním úřadu Ostopovice. Obecní úřad dle svých možností finančně přispívá na činnost našeho klubu. Náplň akcí konaných během roku je obdobná jako v minulých letech. První sobotu v únoru je plesové dostaveníčko v sokolovně, na jaře a na podzim v sále restaurace U Volejníků posezení s hudbou, kde se senioři pobaví, zazpívají si i zatančí, v prosinci na Mikulášské zábavě si rozdají dárky. Dále je na jaře jednodenní poznávací zájezd zakončený posezením ve vinném sklípku, jednodenní poznávací zájezd po pamětihodnostech na Moravě. O prázdninách jednu sobotu pořádáme velmi oblíbenou jízdu na dračích lodích z Pisárek do Komína a zpět. Začátkem měsíce září již tradičně jezdíme na čtyřdenní zájezd do našich hor. Mimo těchto „základních“ akcí pořádáme besedy se zajímavými lidmi z naší obce a další na zajímavá témata pro seniory.

Nezapomínáme ani na osobní gratulace i s drobnou pozorností pro letité jubilanty v obci. Tyto návštěvy jsou přijímány převážně s potěšením. Velmi dobrou spolupráci máme se školou, kde pomáháme při jejich akcích. Také obecní veřejné akce jsou většinou s naší pomocí. Zkrátka snažíme se být i v životě obce prospěšnými.

Předseda Klubu seniorů při OÚ Ostopovice Jaromír Coufal
tel. 737 368 084
e-mail: jar.kufo(zavináč)seznam.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE
naleznete na webových stránkách Klubu:

Klub seniorů Ostopovice (klub-senioru-ostopovice.cz)