Klub seniorů Ostopovice

Program naší činnosti v roce 2019

 

V roce 2019 máme pro Vás nachystané:

 

So  2.  února 2019             - Plesové dostaveníčko v místní sokolovně

Čt  7.  března 2019           -  Jarní posezení s oslavou MDŽ U Volejníků

St 24. dubna 2019            Jednodenní zájezd do vinného sklepa v

                                              Olbramovicích                   

Čt 23. května 2019          Jednodenní poznávací zájezd - Bouzov, Litovel

So 10. srpna 2019             Jubilejní V. ročník Dračích lodí Pisárky - Komín

Út až Pá 3.- 6. září 2019    Čtyřdenní poznávací zájezd Krkonoše, Jizerky,   

                                               Kořenov               

Ú 12. listopadu 2019       Martinské dostaveníčko U Volejníků

Pá  6. prosince 2019         - Mikulášská zábava s nadílkou U Volejníků

 

Vedle těchto již připravených akcí opět uspořádáme alespoň jednu besedu pro seniory na zajímavé téma. Budeme se také aktivně zúčastňovat akcí pořádaných Základní školou a Obecním úřadem v Ostopovicích.

 

 

Klub seniorů Ostopovice

 

Klub důchodců působí v obci již od 60. let minulého století a jeho aktivity byly dle vzpomínek

starších obdobné jako nyní. Cílem klubu je pomoci našim seniorům snadněji snášet důsledky

stárnutí, osamělosti a odchodu z aktivního života, Na různých setkáních si mohou se svými

vrstevníky pobesedovat a zavzpomínat na to, co bylo.Ostatní aktivity jsou nastaveny pro

možnosti a schopnosti těchto spoluobčanů  seniorů.

 

Po jeho založení vedl klub nejdříve Eda Konicar, po něm Jaroslav Schoř, dále Anna Hrazdírová,

pak Cyril Matýšek a v 90, letech až do své smrti v r. 1997 Ladislav Horák a poté do roku 2010

Juraj Grexa. Současným předsedou klubu je ing. Jaromír  Coufal.

 

Klub důchodců je samospráva při OÚ, který dle svých možností přispívá finančně na jeho

činnost. Náplň akcí konaných během roku je od konce minulého století téměř shodná. Počátkem

února Plesové dostaveníčko, na jaře a na podzim v sále U Volejníků posezení s hudbou, kde se

důchodci  pobaví, zazpívají a ti čilejší i zatančí. Dále je na jaře konán poznávací zájezd na nějakou

pamětihodnost  J ižní Moravy se závěrem ve sklípku a ještě také do některého termálu. V září

to bývá již tradiční zájezd pro ty zdatnější do některých hor v Čechách či na Slovensku.

 

Nezapomíná se ani na osobní gratulace i s drobnou pozorností těmto letitým jubilantům.  .

Tyto návštěvy jsou přijímány převážně s potěšením. Navštěvují se i nějaké zajímavosti či

aktuální akce. Aktivnější senioři napomáhají svojí účastí na některých veřejných akcích.

 

Od 1.května 2014 je Klub důchodců přejmenován na Klub seniorů.

 

Kontakt:

Ing. Jaromír Coufal, předseda

tel.: 737 368 084

e-mail: jar.kufo(zavináč)seznam.cz

www.klub-senioru-ostopovice.cz