Klub seniorů Ostopovice

Program naší činnosti v roce 2018

 

Co máme v roce 2018 nachystané:

 

So 3. února 2018 - Plesové dostaveníčko v sokolovně

Čt 8. března 2018 - Jarní posezení s oslavou MDŽ U Volejníků

Čt 19. dubna 2018 - Jednodenní zájezd do vinného sklepa

Čt 17. května 2018 - Jednodenní poznávací zájezd na Moravu

So 11. srpna 2018 - IV. Ročník Dračích lodí Pisárky - Komín

Út až Pá 4.- 7. září 2018 - Čtyřdenní poznávací zájezd na Broumovsko

Čt 8. listopadu 2018 - Martinské dostaveníčko U Volejníků

Čt 6. prosince 2018 - Mikulášská zábava s nadílkou U Volejníků

 

Vedle těchto již připravených akcí opět uspořádáme alespoň jednu besedu pro seniory na zajímavé téma. Budeme se také aktivně zúčastňovat akcí pořádaných Základní školou a Obecním úřadem v Ostopovicích.

 

V roce 2018 Vám přejeme zdraví a mnoho příjemných zážitků!

 

 

Klub seniorů Ostopovice

 

Klub důchodců působí v obci již od 60. let minulého století a jeho aktivity byly dle vzpomínek

starších obdobné jako nyní. Cílem klubu je pomoci našim seniorům snadněji snášet důsledky

stárnutí, osamělosti a odchodu z aktivního života, Na různých setkáních si mohou se svými

vrstevníky pobesedovat a zavzpomínat na to, co bylo.Ostatní aktivity jsou nastaveny pro

možnosti a schopnosti těchto spoluobčanů  seniorů.

 

Po jeho založení vedl klub nejdříve Eda Konicar, po něm Jaroslav Schoř, dále Anna Hrazdírová,

pak Cyril Matýšek a v 90, letech až do své smrti v r. 1997 Ladislav Horák a poté do roku 2010

Juraj Grexa. Současným předsedou klubu je ing. Jaromír  Coufal.

 

Klub důchodců je samospráva při OÚ, který dle svých možností přispívá finančně na jeho

činnost. Náplň akcí konaných během roku je od konce minulého století téměř shodná. Počátkem

února Plesové dostaveníčko, na jaře a na podzim v sále U Volejníků posezení s hudbou, kde se

důchodci  pobaví, zazpívají a ti čilejší i zatančí. Dále je na jaře konán poznávací zájezd na nějakou

pamětihodnost  J ižní Moravy se závěrem ve sklípku a ještě také do některého termálu. V září

to bývá již tradiční zájezd pro ty zdatnější do některých hor v Čechách či na Slovensku.

 

Nezapomíná se ani na osobní gratulace i s drobnou pozorností těmto letitým jubilantům.  .

Tyto návštěvy jsou přijímány převážně s potěšením. Navštěvují se i nějaké zajímavosti či

aktuální akce. Aktivnější senioři napomáhají svojí účastí na některých veřejných akcích.

 

Od 1.května 2014 je Klub důchodců přejmenován na Klub seniorů.

 

Kontakt:

Ing. Jaromír Coufal, předseda

tel.: 737 368 084

e-mail: jar.kufo(zavináč)seznam.cz

www.klub-senioru-ostopovice.cz