Klub seniorů Ostopovice

Klub seniorů při OÚ Ostopovice

Co chystáme v roce 2017:

 

So  4. února 2017                           - Plesové dostaveníčko v místní sokolovně

St   8. března 2017                         - Jarní posezení, MDŽ U Volejníků

Čt  20. dubna 2017                         - Jednodenní poznávací zájezd na jižní Moravu

Čt  18. května 2017                       - Jednodenní zájezd do Moravského krasu

So  12. srpna 2017                        - III. ročník  Dračích  lodí na Svratce

Út až Pá  12. - 15. září 2017        - Čtyřdenní poznávací zájezd do Moravskoslezských Beskyd

Čt  9. listopadu 2017                     - Martinské dostaveníčko U Volejníků

St    6. prosince 2017                       - Mikulášská zábava s nadílkou U Volejníků

 

Vedle těchto již připravených akcí uspořádáme alespoň jednu besedu na aktuální téma pro seniory a aktivně se budeme zúčastňovat dalších společenských akcí pořádaných  v Ostopovicích.

 

Přejeme Vám mnoho zdraví, pohody a příjemných zážitků na našich akcích v roce 2017.

 

 


Klub seniorů Ostopovice

 

Klub důchodců působí v obci již od 60. let minulého století a jeho aktivity byly dle vzpomínek

starších obdobné jako nyní. Cílem klubu je pomoci našim seniorům snadněji snášet důsledky

stárnutí, osamělosti a odchodu z aktivního života, Na různých setkáních si mohou se svými

vrstevníky pobesedovat a zavzpomínat na to, co bylo.Ostatní aktivity jsou nastaveny pro

možnosti a schopnosti těchto spoluobčanů  seniorů.

 

Po jeho založení vedl klub nejdříve Eda Konicar, po něm Jaroslav Schoř, dále Anna Hrazdírová,

pak Cyril Matýšek a v 90, letech až do své smrti v r. 1997 Ladislav Horák a poté do roku 2010

Juraj Grexa. Současným předsedou klubu je ing. Jaromír  Coufal.

 

Klub důchodců je samospráva při OÚ, který dle svých možností přispívá finančně na jeho

činnost. Náplň akcí konaných během roku je od konce minulého století téměř shodná. Počátkem

února Plesové dostaveníčko, na jaře a na podzim v sále U Volejníků posezení s hudbou, kde se

důchodci  pobaví, zazpívají a ti čilejší i zatančí. Dále je na jaře konán poznávací zájezd na nějakou

pamětihodnost  J ižní Moravy se závěrem ve sklípku a ještě také do některého termálu. V září

to bývá již tradiční zájezd pro ty zdatnější do některých hor v Čechách či na Slovensku.

 

Nezapomíná se ani na osobní gratulace i s drobnou pozorností těmto letitým jubilantům.  .

Tyto návštěvy jsou přijímány převážně s potěšením. Navštěvují se i nějaké zajímavosti či

aktuální akce. Aktivnější senioři napomáhají svojí účastí na některých veřejných akcích.

 

Od 1.května 2014 je Klub důchodců přejmenován na Klub seniorů.

 

Kontakt:

Ing. Jaromír Coufal, předseda

tel.: 737 368 084

e-mail: jar.kufo(zavináč)seznam.cz

www.klub-senioru-ostopovice.cz