UPOZORNÉNÍ OÚ Ostopovice

Z důvodu řádné dovolené v pondělí 27. 9. 2021 bude obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

kuk

Klub seniorů Ostopovice

Klub seniorů Ostopovice

 

Klub důchodců působí v obci již od 60.let minulého století. Dle vzpomínek starších byly jeho aktivity obdobné jako nyní. Cílem klubu je pomoci našim seniorům snadněji snášet důsledky stárnutí, osamělosti a odchodu z aktivního života. Na různých setkáních si mohou se svými vrstevníky pobesedovat, pobavit se a zavzpomínat na to, co bylo. Aktivity jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem spluobčanů - seniorů.

 

Klub vedl po jeho založení nejdříve Eda Konicar, po něm Jaroslav Schoř, dále Anna Hrazdírová, pak Cyril Matýšek a v 90.letech až do své smrti v roce 1997 Ladislav Horák, poté do roku 2010 Juraj Grexa. Současným předsedou klubu je Jaromír Coufal.

 

Klub důchodců je od 1.května 2014 přejmenován na Klub seniorů při Obecním úřadu Ostopovice. Obecní úřad dle svých možností finančně přispívá na činnost našeho klubu. Náplň akcí konaných během roku je obdobná jako v minulých letech. První sobotu v únoru je plesové dostaveníčko v sokolovně, na jaře a na podzim v sále restaurace U Volejníků posezení s hudbou, kde se senioři pobaví, zazpívají si i zatančí, v prosinci na Mikulášské zábavě si rozdají dárky. Dále je na jaře jednodenní poznávací zájezd zakončený posezením ve vinném sklípku, jednodenní poznávací zájezd po pamětihodnostech na Moravě.O prázdninách jednu sobotu pořádáme velmi oblíbenou jízdu na dračích lodích z Pisárek do Komína a zpět.  Začátkem měsíce září již tradičně jezdíme na čtyřdenní zájezd do našich hor. Mimo těchto „základních“ akcí pořádáme besedy se zajímavými lidmi z naší obce a další na zajímavá témata pro seniory.

 

Nezapomínáme ani na osobní gratulace i s drobnou pozorností pro letité jubilanty v obci.Tyto návštěvy jsou přijímány převážně s potěšením.Velmi dobrou spolupráci máme se školou, kde pomáháme při jejich akcích.Také obecní veřejné akce jsou většinou s naší pomocí. Zkrátka snažíme se být i v životě obce prospěšnými.

 

Předseda Klubu seniorů při OÚ Ostopovice

      

           Jaromír Coufal

           tel.  737 368 084

           e-mail:  jar.kufo(zavináč)seznam.cz

 

Program naší činnosti v roce 2021


V roce 2021 máme pro Vás připravené:

 

So  6.  února 2021            - Plesové dostaveníčko v místní sokolovně

Út  9.  března 2021           -  Jarní posezení s oslavou MDŽ U Volejníků

březen - duben 2021        -  Přednáška o vysázené zeleni v Ostopovicích

Čt 21. dubna 2021            Jednodenní poznávací zájezd zakončený ve

                                               vinném sklepě v Olbramovicích                

Čt 20. května 2021           Jednodenní poznávací zájezd - Jižní Morava

So 7 nebo 14. srpna 2021 -  VII. ročník Dračích lodí Pisárky - Komín a zpět

Ú až Pá 7.- 10. září 2021  Čtyřdenní poznávací zájezd do Bílých Karpat   

St 10. listopadu 2021        Martinské dostaveníčko U Volejníků

Út  7. prosince 2021          - Mikulášská zábava s nadílkou U Volejníků

 

  Jako každoročně vedle těchto již připravených akcí se budeme aktivně zúčastňovat akcí pořádaných OÚ Ostopovice a ZŠ a MŠ Ostopovice.

 

Vážení spoluobčané - senioři,

 

předložený Program naší činnosti v roce 2021 je  předběžný a bude jistě ovlivněn naší koronavirovou situací. Již nyní je jisté, že Plesové dostaveníčko a možná i Jarní posezení s oslavou MDŽ se konat nebudou. My se budeme snažit tyto naplánované akce přeložit a nahradit.

  Bohužel v roce 2020 toto nebylo možné. Po Plesovém dostaveníčku a Jarním posezením nám první vlna znemožnila pokračovat. Ještě že v létě jsme jeli na dračích lodích a v poslední chvíli jsme zvládli čtyřdenní zájezd do Českého Krasu. Potom přišla druhá vlna a my jsme museli zrušit plánované i náhradní (již zajištěné) akce.

  Doufám, že v tomto roce se nám bude dařit lépe a budeme moci většinu akcí uspořádat. Záleží to také na nás všech a já věřím, že očkování nám ukončí koronavirovou pandemii.Čím dříve, tím lépe.

  Přátelé, přeji Vám v novém roce 2021 hlavně zdraví, potom zdraví a ještě zdraví, abychom se všichni mohli zase sejít na našich zájezdech a setkáních.

  Za výbor Klubu seniorů

                                             Jaromír Coufal