Působnost Městského úřadu Šlapanice v Brně

V nové budově Městského úřadu Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2 v Brně vykonávají svoji činnost tyto odbory: obecní živnostenský úřad, odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje, odbor sociální, odbor školství, odbor vnitřních věcí, odbor životního prostředí, stavební úřad a kancelář tajemníka. Dále zde působí okresní Poradna pro rodinu, manželství a dítě.

www stránky Městského úřadu Šlapanice:

http://slapanice.cz/mestsky-urad/

 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměsti 3/5
601 82 Brno
tel: 41 64 71 11
e-mail: brnensky.kraj(zavináč)volny.cz

Stavební úřad Střelice
Náměstí Svobody 1
664 47 Střelice
tel: 05 / 47 23 94 29
e-mail:
internet:

Stavební úřad - vodohospodářská díla
Masarykovo náměstí 7
664 51 Šlapanice
tel: 05 / 44 42 33 50
e-mail:
internet:

Finanční úřad
Příkop 8
604 24 Brno
tel: 05 / 45 12 53 26
e-mail: podatelna(zavináč)brv.br.ds.mfcr.cz
internet:

Okresní správa soc. zabezpečení
Kounicova 14
602 00 Brno
tel: 05 / 41 58 41 11
e-mail: podatelna.bi(zavináč)cssz.cz
internet:

Územní vojenská správa
Tř. kpt. Jaroše 7
612 33 Brno
tel: 05 / 41 18 50 65
e-mail:
internet:

Okresní hygienická stanice
Gorkého 6
602 00 Brno
tel: 05 / 41 24 82 80
e-mail: ohsbrv(zavináč)mbox.vol.cz
internet: www.ohsbv.cz

Okresní veterinární správa
Traťová 8
619 00 Brno
tel: 05 / 47 21 28 90
e-mail: ovs-bo(zavináč)netcorp.cz
internet:

 

Úřad práce
Šujanovo náměstí 3
660 35 Brno
tel: 05 / 43 16 01 11
e-mail: brnovenkov(zavináč)up.mpsv.cz
internet: http://ssz.mpsv.cz/up/bo

Matrika
Zámecká 8
664 41 Troubsko

tel: 05 / 47 22 70 54
e-mail: matrika(zavináč)troubsko.cz

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
tel: 542 542 111
e-mail: kancelar(zavináč)ochrance.cz
internet:www.ochrance.cz