Vodovod a kanalizace

Zásobování obce Ostopovice pitnou vodou je od roku 2001 zajištěno z převážné části prostřednictvím hydrogeologického vrtu OS-1A, který se nachází asi 300m východně od obecní zástavby. Vrt byl vyhlouben v březnu 2001 jako náhrada za původní vrt OS-1 z roku 1980, který ztratil svou funkčnost v důsledku částečného zavalení. Nový vrt je hluboký 70m a má maximální vydatnost 4,3 litrů za sekundu. Průměrné čerpané množství vody je 190 m3 za den, tj. asi 2,2 l/s. Výjimečně, pouze několik dní v roce, zpravidla v suchém období, kdy je zvýšená spotřeba vody, bývá zprovozněn i druhý zdroj vody v obci - studna U Kaple.

Vlastníkem vodárenské infrastruktury v obci je Obec Ostopovice.

Od 1.10.2016 je provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci společnost Vodárenská akciová společnost, a.s.

Kontakty na provozní středisko Rosice:

pracovní dny 7-15 hodin              tel.: 546 411 012, e-mail: rosice(zavináč)vasbv.cz

pohotovost - vodovody                tel.: 602 586 482

pohotovost - kanalizace               tel.: 602 466 221

 

technický úsek pro vyjadřování:

telefon                545 532 224, 545 532 247

                           Ing. Michal Haman, Ing. Lenka Hofmannová, Ing. Irena Benešová

e-mail:                 haman(zavináč)vasbv.cz; hofmannova(zavináč)vasbv.cz; benesova(zavináč)vasbv.cz

 

zákaznické oddělení (smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod):

Romana Wünschová      545 532 223, zakaznici(zavináč)vasbv.cz

 

 

 

soubor ke stažení: Kvalita pitné vody v Ostopovicích
201311010859_Voda_kvalita_GeoTest.pdf

soubor ke stažení: Analýzy vody - únor a březen 2014
201404281610_Rozbory_vody_2_3_2014.pdf