soubor ke stažení: Vyhláška k návrhu Změny č. 4 ÚP Ostopovice
201405220925_Vyhlaska_Zm.c.4UP_Ostopovice.pdf

soubor ke stažení: Ostopovice_změna č.4_návrh
201405220926_0a_Ostopovice_zmena_c.4_navrh.pdf

soubor ke stažení: Ostopovice_změna č.4_odůvodnění
201405220926_0b_Ostopovice_zmena_c.4_oduvodneni.pdf

soubor ke stažení: Ostopovice_změna č.4_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
201405220926_01_Ostopovice_zmena_c.4_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI.pdf

soubor ke stažení: Ostopovice_změna č.4_HLAVNÍ VÝKRES
201405220927_02_Ostopovice_zmena_c.4_HLAVNI_VYKRES.pdf

soubor ke stažení: Ostopovice_změna č.4_VÝKRES VPS A VPO
201405220927_03_Ostopovice_zmena_c.4_VYKRES_VPS_A_VPO.pdf

soubor ke stažení: Ostopovice_změna č.4_KOORDINAČNÍ VÝKRES
201405220927_04_Ostopovice_zmena_c.4_KOORDINACNI_VYKRES.pdf

soubor ke stažení: Ostopovice_změna č.4_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
201405220928_05_Ostopovice_zmena_c.4_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU.pdf