Informace pro prodejce

 

Pořadatelem farmářských trhů je obec Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5,664 49 Ostopovice, IČ: 00282294, DIČ: CZ00282294. Kontaktní osobou, která zajišťuje přípravu, průběh a konání trhů v uvedených termínech je Jaroslav Šebánek, tel. +420 775 539 230, sbernydvur(zavináč)ostopovice.cz. Trhy se konají na veřejném prostranství návsi obce před kapličkou naproti obecního úřadu U Kaple 5.

 

V roce 2018 jsou termíny trhů stanoveny na:

10. března                                8:00 - 12:00
7. dubna                                   8:00 - 12:00
12. května                                8:00 - 12:00

Registrační poplatek na farmářských trzích je stanoven ve výši 200,--Kč, v souladu s vyhláškou o užívání veřejného prostranství a Tržním řádem.

 soubor ke stažení: Provozní řád farmářských trhů
201503171026_Provozni_rad_farmarske_trhy_Ostopovice_orig.pdf

soubor ke stažení: Kodex farmářských trhů
201703101035_kodex_farmarskych_trhu.pdf

soubor ke stažení: Desatero krajské veterinární správy
201703101035_desatero_kvs.pdf

soubor ke stažení: Organizační řád 2018
201801261407_Organizacni_rad_Farmarske_trhy_Ostopovice_2018.pdf

soubor ke stažení: Registrační formulář 2018
201802261322_201801261407_Farmarske_trhy_registracni_formular_2018.docx