Informace pro prodejce

 

Pořadatelem farmářských trhů je obec Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5,664 49 Ostopovice, IČ: 00282294, DIČ: CZ00282294. Kontaktní osobou, která zajišťuje přípravu, průběh a konání trhů v uvedených termínech je Jaroslav Šebánek, tel. +420 775 539 230, sbernydvur(zavináč)ostopovice.cz. Trhy se konají na veřejném prostranství návsi obce před kapličkou naproti obecního úřadu U Kaple 5.

 

 

 

Registrační poplatek na farmářských trzích je stanoven ve výši 200,--Kč, v souladu s vyhláškou o užívání veřejného prostranství a Tržním řádem.

 soubor ke stažení: Provozní řád farmářských trhů
201503171026_Provozni_rad_farmarske_trhy_Ostopovice_orig.pdf

soubor ke stažení: Kodex farmářských trhů
201703101035_kodex_farmarskych_trhu.pdf

soubor ke stažení: Desatero krajské veterinární správy
201703101035_desatero_kvs.pdf