Vážení spoluobčané,


prosím, omluvte ztížené podmínky dopravy v obci, které souvisejí s rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení v ulici U Kaple a Školní. 
Stavební práce budou probíhat v několika etapách přibližně do Vánoc, přesnější termíny budou známy během příštího týdne a budou uveřejněny na internetových stránkách obce.

Respektujte, prosím, dopravní značení a dbejte vlastní bezpečnosti. Pro pěší cestu nejen do školy se doporučujeme staveništi vyhnout a zvolit trasu ulicí Na Rybníčku - U Dráhy - Družstevní.

 

                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

Fotoalbum: Školní a U Kaple