Nalezení psi


V případě nalezení zaběhlého psa můžete kontaktovat vedoucího údržby obce
na tel.: 775 539 230 nebo starostu obce na tel.: 606 782 982.


Nejdříve ale doporučujeme porozhlédnout se po okolí místa nálezu po jejich majiteli. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že po většině "nalezenců" v době jejich nálezu již někdo pátrá, případně že pocházejí ze zahrad či domů v okolí nálezu. Jejich předčasné odvedení či odvezení z místa nálezu pak jejich shledání s původním majitelem spíše komplikuje.


O nalezené psy je dočasně postaráno v kotci na našem sběrném dvoře, než se najde jejich původní či nový majitel.