Upozornění OÚ Ostopovice

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 z důvodu dovolené se na obecním úřadě nebude ověřovat.

Děkujeme za pochopení

Mladé hody 2017

Mladé hody 2017

Veřejné zakázky

Ostopovice, vodárna "U Kaple" - bezpečnostní přepad studny

výzva a textová část zadávací dokumentace  -  15082012vyzva_a_zadavaci_dokumentace_prepad_studny_U_Kaple.doc

Projektová dokumentace  -  15082012Ostopovice-prepad.zip

Územní rozhodnutí  -  15082012Uzemni_rozhodnuti_Prepad_U_Kaple.pdf

Stavební povolení  -  15082012Stavebni_povoleni_prepad_U_Kaple.pdf

Výkaz výměr  -  15082012vv.xls

Smlouva o dílo  -  15082012SOD_Ostopovice-_prepad_studny_U_Kaple.doc