Přerušení dodávky el.energie - Vinohradská, 18. 5. 2021

Přerušení dodávky el.energie - U Dráhy, 24. 5. 2021

IDS - Výluka na linkách 403 a 404

Informace IDS JMK o plánovaných výlukách:

V souvislosti s dlouhodobou uzavírkou železničního přejezdu v obci Troubsko dojde od pátku 7. 5. 2021 ke změně linkového vedení autobusů obsluhujících naši obec. Níže naleznete  souborný výlukový jízdní řád všech linek  s platností od 7. 5. 2021. Platnost je uvedena do 28. 8. 2021, nicméně je to z administrativních důvodů, výluka by měla skončit 23. 7. 2021. Řešení bude obdobné jako u výluky loni na podzim včetně převedení víkendových spojů z linky 404 na linku 403. Linka 51 bude i nadále v provozu ve své standardní trase.

 

Z důvodu další výluky v Brně, a sice tramvajové trati do Starého Lískovce, kdy tramvaje od centra skončí ve smyčce Švermova, bohužel nebude od 1. 5. 2021 možné obsloužit zastávky Vltavská a Labská, a mimo vybraných školních spojů ani Osovou a ZŠ Vedlejší. Autobusy linek 403 a 404 tak budou od soboty 1. 5. 2021 odkloněny ze zastávky Svah na Běloruskou, kde bude zajištěn přestup na tramvaje. Spojení s Osovou a Labskou bude možné s přestupem na výlukovou autobusovou linku x6 na zastávkách Humenná a Běloruská, popř. u školních spojů na zastávce Osová. Tato výluka potrvá do 30. 6. 2021.

 

Souhrnný výlukový jízdní řád platný od 7.5.2021

Sčítání 2021

Informujeme o blížícím se sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset od 17.4. do 11.5. vyplnit listinný sčítací formulář, který vám bude doručen do poštovní schránky.

Bližší informace:

Studie obnovy dětského hřiště Na Rybníčku

Seznamte se se studií obnovy dětského hřiště Na Rybníčku. K nahlédnutí na webových stránkách obce v záložce "Připravované projekty".

Odkaz zde:

202103191637_OSTOPOVICE_studie_web_III.PDF

 

Poplatek za odpad na rok 2021

Základní sazba poplatku za odpad pro fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu nebo vlastník bytu nebo rodinného domu v obci (ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba):

650,-Kč

Vlastník rekreačního objektu v chatové oblasti:

500,-Kč

Poplatek je splatný jednorázově v období od 1. března do 31. května 2021.

Projekt zvýšení bezpečnosti chodců v Ostopovicích