Dětský maškarní ples

Nabídka ZUŠ

Oznámení - přerušení dodávky elektrické energie

Beseda s promítáním

Dětský příměstský tábor

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

Na přelomu roku došlo na území obce k několika vloupáním či pokusům o vloupání do rodinných domů. Zaznamenali jsme také několik drobných krádeží na zahradách rodinných domů či na chodbách v bytových domech. Prosíme proto občany, aby dbali na dobré zabezpečení svého majetku a věnovali také zvýšenou pozornost pohybu podezřelých osob nebo vozidel na území obce. S případnými podněty a informacemi o pohybu podezřelých osob se můžete obracet na obecní úřad nebo přímo na Policii ČR, obvodní oddělení Rajhrad na tel.: 547 232 193. Děkujeme za spolupráci.