Upozornění - Změna termínu zasedání zastupitelstva obce

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

Ve čtvrtek 25. 7. 2019 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude zahájeno v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1.    Zahájení – technický bod

2.    Zpráva o činnosti rady obce

3.    Rozpočtové opatření č. 4/2019

4.    Individuální dotace z rozpočtu obce – Sokol Ostopovice

5.    Smlouva o bezúplatném převodu kanalizační stoky Lípová mezi Obcí Ostopovice a Obcí Troubsko

6.    Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a Obcí Troubsko

7.    Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a městem Brnem

8.    Prodej pozemků pod hnojištěm u Nebovid  - schválení kupní smlouvy

9.    Koupě pozemků na LV 2049 v k.ú. Ostopovice

10.Koupě pozemků p.č. 1485/2, 1486/2, 1486/3, 1489/14 a 1489/3 v k.ú. Ostopovice

11.Rozpočtové opatření č. 5/2019

12.Navýšení stravného uvolněného člena ZO

13.Stanovení názvu železniční zastávky Ostopovice

14.Zřízení linky 51 IDS JMK

15.Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu ve věci ZUR JMK

16.Činnost kontrolního výboru

17.Různé

18.Závěr

Nabídka na výlet