5. zasedání zastupitelstva obce

 

 

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

   

V pátek 15. prosince 2017 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude zahájeno v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. zahájení – technický bod

 2. zpráva o činnosti rady

 3. Převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu obce – splašková kanalizace Nová

 4. Rozpočtové opatření č. 7/2017 a 8/2017

 5. Rozpočet obce na rok 2018

 6. Střednědobý rozpočtový výhled

 7. Zadání územního plánu obce Ostopovice

 8. Zrušení účtu kabelové televize

 9. Směrnice o cestovních náhradách

 10. Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 653/2 v k.ú. Ostopovice

 11. Kvalita vody v obci a rozvoj vodárenské infrastruktury

 12. různé

 13. závěr

 

Stolní tenis

nabídka

Advent

Kotlíkové dotace

Sběr papíru