Zastupitelstvo obce

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

   

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude zahájeno v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

1.    Zahájení – technický bod

2.    Zpráva o činnosti rady obce

3.    Vodné a stočné na rok 2020

4.    Rozpočtové provizorium na rok 2020

5.    Půjčka finančních prostředků příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ Ostopovice

6.    Rozpočtové opatření č. 8/2019

7.    Dohoda o narovnání ve věci prodeje pozemků p. č. 384/116, v k. ú. Nebovidy u Brna a p. č.  969/2, 969/3, 969/64, 969/67, p. č. 969/73 v k. ú. Ostopovice

8.    Novelizace vyhlášek o místních poplatcích

9.    Modernizace obecní webové stránky

10.Různé

11.Závěr

Provoz sběrného dvora do konce roku 2019

ADVENT v Ostopovicích

Nabídka

Ostopovický kroj