Program 2. zasedání zastupitelstva obce

 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

V pondělí 28. 6. 2021 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude zahájeno v 18:00 hod. na střešní terase ZŠ a MŠ Ostopovice, Školní 18.

 

Program:

1.       Zahájení – technický bod

2.       Zpráva o činnosti rady obce

3.       Individuální dotace

4.       Rozpočtové opatření č. 3/2021

5.       Rozpočtové opatření č. 4/2021

6.       Prodej pozemku p. č. 739 v k.ú. Ostopovice

7.       Koupě pozemku p. č. 585/2 v k.ú. Ostopovice

8.       Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice

9.       Pořízení změny č. 1 územního plánu obce Ostopovice

10.    Různé

11.    Závěr

Pošta Partner - dočasná změna otevírací doby

Upozorňujme, že ve dnech 18.6-25.6.2021 se z provozních důvodů mění otevírací doba počky Pošta Partner na ulici Školní. Děkujeme za pochopení.

 Upravená otevírací doba provozovny:

Den v týdnu

Otevírací doba

Pátek  18.6

08:00-12:00

Pondělí 21.6

10:00-16:00

Úterý    22.6

08:00-14:00

Středa   23.6

10:00-16:00

Čtvrtek  24.6

08:00-14:00

Pátek     25.6

08:00-14:00

 

Mladé hody 2021

Výsledky soutěže "Přišlo jaro k nám"

IDS - Výluka na linkách 403 a 404

Informace IDS JMK o plánovaných výlukách:

V souvislosti s dlouhodobou uzavírkou železničního přejezdu v obci Troubsko dojde od pátku 7. 5. 2021 ke změně linkového vedení autobusů obsluhujících naši obec. Níže naleznete  souborný výlukový jízdní řád všech linek  s platností od 7. 5. 2021. Platnost je uvedena do 28. 8. 2021, nicméně je to z administrativních důvodů, výluka by měla skončit 23. 7. 2021. Řešení bude obdobné jako u výluky loni na podzim včetně převedení víkendových spojů z linky 404 na linku 403. Linka 51 bude i nadále v provozu ve své standardní trase.

 

Z důvodu další výluky v Brně, a sice tramvajové trati do Starého Lískovce, kdy tramvaje od centra skončí ve smyčce Švermova, bohužel nebude od 1. 5. 2021 možné obsloužit zastávky Vltavská a Labská, a mimo vybraných školních spojů ani Osovou a ZŠ Vedlejší. Autobusy linek 403 a 404 tak budou od soboty 1. 5. 2021 odkloněny ze zastávky Svah na Běloruskou, kde bude zajištěn přestup na tramvaje. Spojení s Osovou a Labskou bude možné s přestupem na výlukovou autobusovou linku x6 na zastávkách Humenná a Běloruská, popř. u školních spojů na zastávce Osová. Tato výluka potrvá do 30. 6. 2021.

 

Souhrnný výlukový jízdní řád platný od 7.5.2021

Projekt zvýšení bezpečnosti chodců v Ostopovicích