Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2021

 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

   

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bude zahájeno v 18:00 hod. v sále Restaurace U Volejníků, Školní 20, Ostopovice.

 Program:

 1.       Zahájení – technický bod

2.       Zpráva o činnosti rady obce

3.       Rozpočtové opatření č. 6/2020

4.       Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021

5.       Závěrečný účet obce za rok 2020

6.       Účetní závěrka za rok 2020

7.       Projekt Nový domov – návratná finanční pomoc

8.       Pěšina Padělky – odkoupení podílů pozemku p.č. 816/77

9.       Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10.    Různé

11.    Závěr

Anketa

Anketa pro občany: adaptace na klimatickou změnu

Od 29. 3. 2021 se můžete zapojit do Ankety pro občany Ostopovic ve věci adaptace na změnu klimatu (sucho, horko, přívalové deště apod.). Vaše názory a podněty můžete vyplnit elektronicky na adrese: https://www.lifetreecheck.eu/cs/anketa-MON

Anketu organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s obcí Ostopovice. Její výsledky se stanou součástí připravované Adaptační strategie obce Ostopovice na klimatickou změnu. 

 

Sšítání 2021

Informujeme o blížícím se sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset od 17.4. do 11.5. vyplnit listinný sčítací formulář, který vám bude doručen do poštovní schránky.

Bližší informace:

Studie obnovy dětského hřiště Na Rybníčku

Seznamte se se studií obnovy dětského hřiště Na Rybníčku. K nahlédnutí na webových stránkách obce v záložce "Připravované projekty".

Odkaz zde:

202103191637_OSTOPOVICE_studie_web_III.PDF

 

Ukliďme Česko

Upozornění pro majitele psů

Dne 10.3. došlo v ulici Na Rybníčku nebo v jejím nejbližším okolí k otrávení psa. Zdroj otravy je nejistý, proto doporučujeme majitelům psů, aby při venčení byli pozorní a v případě nalezení podezřelých předmětů na veřejných prostranstvích (napříkad kousky masa, uzenin atp.) tento nález nahlásili na obecním úřadu nebo komukoliv z pracovníků obce. Děkujeme.

Nález nožů

Na dětském hřišti Na Rybníčku byla v úterý 9.3. nalezena černá taška se dvěma noži. Majitel nechť kontaktujte obecní úřad na tel.: 547 211 381.

 

Výtvarná soutěž "Přišlo k nám jaro"

Pravidla soutěže:

Změna úředních hodin

Změna úředních hodin Obecního úřadu Ostopovice od 1. března 2021 do ODVOLÁNÍ 

 

Úřední hodiny pro veřejnost (pouze po objednání):

 

Pondělí:   8:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 h 
Středa:     8:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 h 

 

Návštěvu je nutno si PŘEDEM OBJEDNAT. Pro objednání emailem pište na adresu evidence@ostopovice.cz nebo starosta@ostopovice.cz, pro telefonické objednávání volejte tel.: 547 211 381 nebo 724 186 555.

 

 Děkujeme za pochopení.

Základní informace v souvislosti s nouzovým stavem

Základní informace v souvislosti s nouzovým stavem

 

Velmi prosíme, dodržujte důsledně nastavená pravidla! Používejte ochranné prostředky a minimalizujte své sociální kontakty!  Spolu s očkováním je to zatím jediná známá cesta zastavení nekontrolovatelného šíření viru. Je to nepříjemné, ale musíme to zvládnout!

 

Pokud potřebujete pomoci se zajištěním základních nákupů (potraviny, drogerie, lékárna) neváhejte se obrátit na obecní úřad.

 

Pokud máte ze sociálních důvodů potíže se zajištěním dostatku respirátorů FFP2, kontaktujte obecní úřad.

 

Všichni občané nad 70 let se od 1. března mohou registrovat k očkování proti nemoci COVID. Očkování můžete podstoupit u svého praktického lékaře/lékařky nebo v očkovacím centru. Zaregistrujte se proto co nejdříve na https://registrace.mzcr.cz/. V případě nejasností se neváhejte obrátit na obecní úřad.

 

Pokud máte jakékoliv další dotazy či nejasnosti ke stávající situaci, nebojte se nás zeptat. Rádi vám poradíme, a když sami nebudeme vědět, zjistíme.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví!

 

Obec Ostopovice

 

Vzory formulářů pro opuštění místa trvalého pobytu

VZORY FORMULÁŘŮ PRO OPUŠTĚNÍ MÍSTA TRVALÉHO POBYTU V SOUVISLOSTI S USNESENÍM VLÁDY Č. 216 ZE DNE 26. 2. 2021

 

 

Čestné prohlášení - PDF

Čestné prohlášení - DOC

Cesty mimo práci - PDF

Cesty mimo práci - DOC

Potvrzení zaměstnavatele - PDF

Potvrzení zaměstnavatele - DOC

Otázky a odpovědi

Sběrný dvůr

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA


V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními probíhá provoz sběrného dvora podle platné zimní otevírací doby.   

Vstup možný pouze s ochranným respirátorem.

Maximálně 6 osob zároveň, dle pokynů obsluhy!

Dodržování rozestupů 2m.

Pokud je na místě více než 6 osob, čekejte před bránou u kuželu. 

Před dovozem odpadu si můžete ověřit aktuální vytíženost sběrného dvora na tel.: 775 539 230.

Od středy 24.2.2021 platí prodloužená otevírací doba - každá středa do 17:00 (listopad - březen). 

Děkujeme za respektování pravidel!

 

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu v roce 2021

 

Změna splatnosti poplatku za odpad

Upozorňujme na posunutí termínu platby místního poplatku za odpad. Do původního termínu, tj. 1. března, nestihneme z technických důvodů doručit do jednotlivých domácností platební výměry. Předpokládáme, že výměry budou doručeny v průběhu měsíce března. Platby prosím provádějte až po doručení platebního výměru, který zohlední získanou slevu i novou základní výši poplatku. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

 

Poplatek za odpad na rok 2021

Základní sazba poplatku za odpad pro fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu nebo vlastník bytu nebo rodinného domu v obci (ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba):

650,-Kč

Vlastník rekreačního objektu v chatové oblasti:

500,-Kč

Poplatek je splatný jednorázově v období od 1. března do 31. května 2021.

Projekt zvýšení bezpečnosti chodců v Ostopovicích