Obecní úřad Ostopovice

Veřejné projednání návrhu územního plánu obce Ostopovice

Ve čtvrtek 5. září 2019 od 17:00 v sále restaurace U Volejníků v Ostopovicích proběhne veřejné projednání návrhu  nového územního plánu obce Ostopovice.


Zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Hnilička provede odborný výklad navržené urbanistické koncepce a provede Vás obsahem územního plánu.Pořizovatel Ing. arch. Radek Boček Vás seznámí s Vašimi procesními právy během veřejného řízení.


Následovat bude diskuse o obsahu předloženého návrhu.  


Využijte tedy, prosím, tuto možnost seznámit se, včetně odborného výkladu, s návrhem našeho nového územního plánu. Přímo na jednání budete moci uplatnit své námitky (vlastníci dotčených pozemků) nebo připomínky (všichni ostatní). Námitky a připomínky ale můžete uplatňovat již nyní, ještě před jednáním. Termín na námitky i připomínky je stavebním zákonem stanoven na 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 12. září 2019 včetně.


Námitky i připomínky musí být podány písemně, buďto osobně na podatelnu Obecního úřadu Ostopovice, nebo prostřednictvím poštovního doručovatele, příp. datovou schránkou nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem. Dle zákona musí námitka (a obdobně připomínka) obsahovat identifikaci toho, kdo ji podává, identifikaci pozemku nebo plochy, které se týká, u námitky údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva autora námitky k danému pozemku nebo pozemkům a vymezení území dotčeného námitkou. Připomínky mohou být formulovány i obecněji.


Na setkání s Vámi se těší Jan Symon, starosta, Ing. arch. Pavel Hnilička, projektant a Ing. arch. Radek Boček, pořizovatel


Obsah návrhu je k dispozici zde: http://ostopovice.cz/stranka.php?id=100

Nabídka na výlet