Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v naší obci

Voleb do Poslanecké sněmovny se v naší obci z celkového počtu zapsaných voličů 1318 účastnilo 920.  To je 69,8 %. Alespoň 1 hlas získalo 23 stran v následujícím pořadí:

  • ANO 266 hlasů
  • ODS 170 hlasů
  • KDU-ČSL 100 hlasů
  • Svoboda a přímá demokracie 95 hlasů
  • Česká pirátská strana 88 hlasů
  • TOP 09 46 hlasů
  • ČSSD 38 hlasů
  • STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 35 hlasů
  • KSČM 28 hlasů

Ostatní strany získali méně, než 20 hlasů. 

Beseda

pozvánka

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová

 

INFORMACE

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová a Osvobození

 

 

Dne 10. července bude zahájena stavba nové splaškové kanalizace a komunikace na ulici Nová a části ulice Osvobození. Přinášíme Vám proto základní informace o předpokládaném průběhu stavby a souvisejících omezeních.

 

Dovolujeme si Vás v této souvislosti upozornit, že i přes veškerou snahu o co nejmenší dopady stavby na obyvatele dotčených ulic mohou v jejím průběhu nastat některé komplikace s dostupností lokality v důsledku stavební činnosti. Chceme Vás ujistit, že všechna dopravní omezení jsou však vedena snahou předcházet případným škodám na majetku a zdraví obyvatel. Prosíme proto, abyste respektovali dopravní omezení a při pohybu po staveništi dbali na vlastní bezpečnost a pohybovali se zvýšenou opatrností.

 

Stavbu bude provádět společnost Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. V průběhu stavby se můžete s případnými připomínkami či dotazy obracet na stavbyvedoucího pana Petra Kozla, tel.: 724 866 913, případně přímo na obecní úřad.

 

Předpokládaný harmonogram výstavby

Budování hlavní kanalizační stoky                    červenec-srpen

Silniční těleso a chodníky                                  září - listopad

Domovní přípojky - veřejná část                        srpen - září

Domovní přípojky - soukromá část                    září – říjen

 

Tyto termíny jsou pouze orientační a v průběhu stavby může dojít k jejich změnám.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2017.

 

Provoz autobusů IDS

V průběhu celé stavby dojde k omezení provozu autobusů IDS v úseku „Ostopovice, rozcestí“ a „Ostopovice, smyčka“.  O konkrétních změnách a jejich trvání budou cestující informováni prostřednictvím upozornění na zastávkách a na webových stránkách obce. Pro autobusy, které svoji jízdu končí v Ostopovicích, bude po dobu trvání výluky provizorně zřízena konečná zastávka na ulici Družstevní a nástupní zastávka bude na ulici Školní. Pro autobusy ve směru ze Střelic a Troubska (směr Brno) bude zřízena ještě další dočasná zastávka na ulici Lípové. Autobusy ve směru do Střelic a Troubska, stejně jako autobusy v opačném směru (do Brna), budou v době výluky zcela vynechávat zastávku „Ostopovice, smyčka“.